BOJOWNICY Następna Era 1.03

BOJOWNICY Następna Era 1.03 - Warcraft 3: Custom Map avatar
4

created by
Oniizukaa

 (0.00)
Thank you for voting!

Map description


Czterech śmiałków będących wcieleniem starożytnego bohatera wspólnie przebija się przez legendarne miasto, walcząc z nieprzebranymi zastępami potworów!
(Włącz wyświetlanie podpisów)

Map details


Last updated

22 July, 2018

Suggested players

4

Category

Tileset

Cityscape

Dimensions

148 x 148

Compatible

Warcraft 3: Reforged compatible

You are the developer of this map?. Join us on discord and send us a map ownership request.

Not yet tested with Warcraft 3: Reforged.

Map versions
In total 2 map versions for BOJOWNICY - Następna Era

BOJOWNICY Następna Era 1.03 newest version
 (0.00)
Thank you for voting!

BOJOWNICY Następna Era 1.01
 (0.00)
Thank you for voting!
BOJOWNICY Następna Era 1.01 - Warcraft 3 Custom map: Mini map

Feel free to rate or report this map. Please help us to improve our contents.