Czołgiem i działem v1.0new - Warcraft 3: Custom Map avatar
8 Players

Czołgiem i działem v1.0new

created by
tT.Fa[z]Z&Deadlyq

(4.50)
Thank you for voting!
Mapka polega na zniszczeniu placówki wroga. Około 8 minut po rozpoczęciu rozgrywki jest możliwość wezwania wsparcia.
Wersja pełna mapki. Zostały dodane: miny, saperzy, inżynierowie. W następnych wersjach czołgi będą podzielone na czołgi: Osi i Aliantów.

Last updated

05 April, 2018

Suggested players

Clan HoE

Category

Tileset

Lordaeron Summer

Dimensions

84 x 96

Compatible

Warcraft 3: Reforged compatible

This is an official map. The map is updated and suppported by: tT.Fa[z]Z . Join us on discord to get in touch with the map developers.

Not yet tested with Warcraft 3: Reforged.

This is the latest available map version.

Czołgiem i działem v1.0new - Warcraft 3: Mini map

Feel free to rate or report this map. Please help us to improve our contents.